Katarzyna Socha Fotografia Artystyczna

NIP: 5492186495

REGON: 368848156

Studio: Oświęcim, ul. Gen. Józefa Bema 10A/3

Telefon:  881 439 868  

Administratorem Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania (dot.wysyłki zdjęć pocztą tradycyjną oraz realizacji usługi w domu klienta) oraz fotografii przedstawiających wizerunek klienta jest Katarzyna Socha prowadząca działalność gospodarczą Katarzyna Socha Fotografia Artystyczna.   NIP: 549 218 649 5 REGON: 368848156. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania świadczonej usługi.
Dane osobowe są wykorzystywane w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dane będą przekazywane usługodawcom zewnętrznym, z którymi współpracuje Katarzyna Socha Fotografia Artystyczna, jedynie w celu zrealizowania świadczonej usługi.
Państwa dane przetwarzam w następujących celach:
1. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym zapewnienia poprawnej jakości usługi, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
2. wykonania ciążących obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), np. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielenia odpowiedzi na reklamację przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dokumenty, oraz w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków;
3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres, w jakim przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.

Państwa dane przekazuję podmiotom przetwarzającym dane, które uczestniczą w wykonywaniu czynności takich jak: obsługa systemów teleinformatycznych, podwykonawcom wspierającym w wykonaniu otrzymanego zamówienia, podmiotom utrzymującym sieć telekomunikacyjną, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.